DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS RÖSTER

Nya Allehandas betydelse och funktion är att lyfta fram bygden. Att få invånare, företag och föreningar att
känna stolthet och glädje över att leva och verka i sin hembygd. Detta innebär att Nya Allehanda ger företag, föreningar och samhället möjlighet att kommunicera, informera och marknadsföra sig på ett kostnadseffektivt sätt på sin hemmamarknad.

“Nya Allehanda gör din röst hörd, och levererar ditt budskap, kostnadseffektivt genom samverkan!”